เกี่ยวกับเรา
CEO
Ellie Queen

Feel like a superstar everyday, with your own
look and style

Ellie Queen

WELCOME TO Ellie Queen

01

จุดเริ่มต้นของแบนด์

จุดเริ่มต้นของแบนด์ “เอลลี่ ควีน” ต้องการผลิตอาหารเสริมสุขภาพและความสวยงาม ที่สามารถรับประทานได้สะดวก ในทุกช่วงเวลา ตลอดจนสร้างรายได้ ให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่ที่ว่าเราจะสามารถปรับตัวได้รวดเร็วและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองมากน้อยแค่ไหน จึงได้คิดผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใส่ใจสุขภาพ ในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค เพื่อให้ทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบตัวแทน เลยเป็นที่มาของการทำสินค้าที่เน้นการดูแลสุขภาพ บูทความสวย ใช้แล้วเห็นผลจริง สารสกัดที่ใส่ต้องปลอดภัยและสารสำคัญที่เราใส่เป็นนวัตกรรมระดับโลก สินค้าคุณภาพต้องดีจริง ราคาจับต้องได้ ขายง่ายขายไว 

เราเชื่อว่าทุกคนมีช้อยในชีวิตอยู่เสมอ วันนี้เราพร้อมเป็นช้อย ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ในความสำเร็จทุกมิติทั้งทางด้านอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ใช่ความสวยที่ชอบ ได้แน่ที่ Ellie Queen

Ellie Queen เปิดรับ ตัวแทน Online และ Offline ทั้งแบบสต๊อกสินค้าแล้วไม่สต๊อก หรือไม่ต้องเปิดบิลก็สามารถขายได้นะคะ มาจับมือและก้าวไปด้วยกัน เราจะพาคุณไปพบความสำเร็จที่เริ่มต้นง่าย ทำได้จริง มาเป็นครอบครัวกับเอลลี่ควีนนะคะ

02

ที่มา และ ความหมาย "เอลลี่ ควีน"

Ellie Queen “เอลลี่ ควีน” ความหมายของชื่อ คือ “เปล่งประกายดังราชินี” ชื่อมงคล ประสบความสำเร็จอย่างสง่างาม ดูเด่นดูดีและสง่างามมีปัญญาแจ่มใส มีความคิดอ่านรวดเร็วมักคิดเร็วตัดสินใจเร็วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เราจะเป็นผู้ส่งมอบผลิตผลที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์และทรงคุณค่า ให้กับทุกคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

03

พันธกิจ (Mission)

  • มุ่งเน้นให้ตัวแทนและผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยระบบโครงสร้างการทำงานเพื่อสร้างเงินและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยรวมถึงความสะดวก รวดเร็ว และด้วยราคาที่เป็นธรรม
  • ติดปีกทางความรู้ ให้กับตัวแทนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
  • ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหารและตระหนักถึงความปลอดภัย คุ้มค่า เห็นผลจริง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค
  • พัฒนาและขยายช่องทางการตลาดทุกภูมิภาคทั่วประเทศและพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะเปิดรับโอกาสสู่ความสำเร็จในการสร้างรายได้
  • คำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
04

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสุขภาพและความงามชั้นนำของประเทศและสามารถนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้คน

05

วัตถุประสงค์ (Purpose)

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าแก่ร่างกาย ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีมีประโยชน์ ชะลอวัยจากภายในสู่ภายนอก และสามารถนำไปสร้างรายได้ไปพร้อมกันเพื่อให้รอดจากวิกฤติเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น